Schuimbeton is geschikt als isolatiebeton, het vullen van losse ruimtes alsook gewichtsbesparende uitvullaag.

Schuimbeton wordt bijvoorbeeld gebruikt als isolatiebeton, opvulling of versterking. U kunt hierbij denken aan toepassing van schuimbeton als bodemafsluiter in kruipruimtes. Hiermee kunnen vocht- en stankproblemen worden voorkomen. Dankzij de hoge vloeibaarheid zal het schuimbeton zich gemakkelijk over het oppervlakte verspreiden en de bodem goed afsluiten. Door de gesloten celstructuur houdt schuimbeton goed vocht en stank tegen.

Een belangrijke eigenschap van schuimbeton is de lage massa ten opzichte van normaal beton alsook de hoge warmteweerstand. Daarnaast vloeit schuimbeton van nature goed waardoor het zelf verdichtend en zelfvullend werkt, echter niet zelf nivellerend. Doordat schuimbetonspecie zeer vloeibaar is, is het goed te gebruiken als vulmiddel. Door het goede vloeigedrag is het met slechts enkele ontluchtingsopeningen mogelijk grote afstanden af te leggen en kunnen hiermee nagenoeg alle holle ruimtes gevuld worden. De druksterkte van schuimbeton is echter significant lager als van conventioneel normaal beton.
 

Vloeibare mortel

Schuimbeton is een vloeibare mortel. Het wordt verpompt door een pomp met slangen. Schuimbeton vlakt zichzelf redelijk uit en hoeft niet verdicht of afgewerkt te worden. Te snelle afdroging van vers gestort materiaal moet echter wel worden vermeden. Materialen waar ‘tegenaan’ gestort wordt mogen niet vocht absorberend zijn. Tenslotte zijn tijdens het storten regen en temperaturen onder de 5° C ongewenst.

Het volumieke gewicht van betonschuim ligt tussen de 800 en 1.200 kg/m3 en wordt bepaald door de hoeveelheid in te brengen schuim. Het materiaal is eenvoudig te verwerken en zeer goed recyclebaar. Uiteindelijk bepalen de specifieke eisen, wensen en constructieve mogelijkheden het volumegewicht van het toe te passen schuimbeton. De waterindringing is bij schuimbeton nagenoeg nul omdat de belletjes geen doorlopend stelsel vormen. Alleen capillaire indringing (opname) kan via het skelet plaatsvinden en dan nog enkele centimeters vanaf het contactvlak met water. Hierdoor is schuimbeton vrijwel ongevoelig voor vorst en krimp.
 

Waar wordt schuimbeton toegepast?

Schuimbeton kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Van isolatiebeton tot vulling en versterking.

 • Plaatsen van hellingsbeton op platte daken.
 • Rondom als aanvulling bij zwembaden.
 • Vullen van leidingen / buizen / rioleringen welke niet meer in gebruik zijn.
 • Vloerisolatie bij nieuwbouw of renovatie.
 • Isolerende laag op zolders.
 • Ondergrond onder afschot, al dan niet isolerend voor groendaken.
 • Fundering en funderingsplateaus volgens wetgeving passieve bouw.
 • Uitvullen of opvullen van kelders / kruipruimten.
 • Definitieve oplossing voor vocht en water.
 • Opvullen van boven- en ondergrondse tanks.
 • Bodeminjecties van nieuwe tanks en tanksokkels.
Referenties schuimbeton