Vloeistofdicht

Vaak moet een betonvloer vloeistofdicht en bestand tegen bepaalde vloeistoffen zijn. Dat vraagt om maatwerk. Met u gaan wij op zoek naar de meest geschikte oplossing om úw betonvloer vloeistofdicht te maken. ABC Beton levert gecertificeerde vloeistofdichte betonvloeren – inclusief een verklaring van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte voorziening volgens de zogenaamde CUR/PBV-Aanbeveling. 

Voor uiteenlopende bedrijven is een vloeistofdichte betonvloer vanuit milieuoogpunt een wettelijke vereiste: autoslopers, autoschadeherstelbedrijven en –garages, wasstraten, afvalverwerkingsbedrijven enzovoorts. Samen met u beoordelen we welke eisen aan uw vloer worden gesteld en stemmen onze oplossing daar op af. Maatwerk pur sang, wat u aan ABC Beton kunt overlaten.  

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor het vloeistofdicht maken van uw vloer te bespreken!